Fotografie

Imaginair Realisme

Karl werkt als kunstfotograaf voornamelijk in het genre Imaginair Realisme

Waar 'magisch realisme' gebruik maakt van fantastische en onrealistische elementen, is imaginair realisme samengesteld uit realistische elementen in een verzonnen (imaginair) scène. Als zodanig kunnen klassieke schilders met hun Bijbelse en mythologische werken worden beschouwd als imaginair realisten.
Het bekijken van Karls kunst is niet hetzelfde als het 'zien' van die kunst. Karl vertelt hele verhalen en zelfs onderliggende plots door bijvoorbeeld het gebruik van kleuren, symbolen en geometrische figuren. Het is daarom belangrijk om de kleine details te vinden die vaak verborgen zijn. Je kunt je dan afvragen waarom er een schedel (symbool van vergankelijkheid) of een witte duif in de achtergrond is verwerkt, of waarom een heiden desondanks toch een katholiek kruis op zijn borst heeft. Dit zijn allemaal extra lagen die Karl aanbrengt.
Kijken we bijvoorbeeld naar de poster "Idyllic", dan zien we een romantische rustieke scène met een jonge vrouw aan de oever van een meer. Ze staart naar twee lelies. De lelie is in dit geval het symbool voor moederschap en vruchtbaarheid. Dat is niet zo moeilijk om te zien. Maar de oplettende toeschouwer merkt op dat er twee lelies zijn, twee zwanen, twee herten. Desondanks is de vrouw alleen, hoewel visueel aangevuld met een boom, symbool van het leven. Hier begint de foto extra lagen te vertonen. En wanneer de toeschouwer dan ook nog de verborgen geometrie ontdekt, wordt de foto opeens meer dan slechts een visueel kunstwerk.

Karl is altijd terughoudend om zijn werk openlijk te bespreken. Ten eerste nodigt hij zijn fans uit op een wonderlijke reis door zijn kunstwerken. Ten tweede wil hij graag dat zijn fans zich openstellen en niet verteld krijgen wat ze moeten denken. Bij persoonlijke ontmoetingen zoals tijdens exposities schept Karl er juist genoegen in om met zijn fans over zijn fotografie in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.

U kunt het oeuvre van Karl bekijken op zijn internationale pagina.